V případě, že jste ve stádiu, kdy nepotřebujete žádnou půjčku, ale naopak hledáte možnosti zhodnocení svých peněz, tak jste se dostali na správné místo. Na těchto stránkách získáte základní přehled o možnostech investování finančních prostředků pro vysoký úrok. Pohodlně se usaďte a prozkoumávejte možnosti, které se vám naskýtají právě teď. Podle známého rčení: Začněte penězi dělat další peníze.

Peníze v teorii

Definice peněz

Peníze jsou takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny – velká většina nepřímých směn v daném společenství se pak realizuje jeho prostřednictvím. Konkrétní peněžní jednotka daného státu se označuje měna.

Funkce peněz

Prostředek směny – nejdůležitější funkcí peněz je zcela určitě možnost jejich použití ke směně. Pokud si určitá osoba přeje směnit A za B, pak není nutné hledat další osobu, která chce změnit B za A – peníze působí jako most překonávající toto hledání.

Dočasný uchovatel hodnoty – další výhodou peněz vycházející z předchozí vlastnosti je možnost odložit druhou část nepřímé směny na neurčito, a tak dočasně uchovávat hodnotu ve svém držení (prodej a nákup se nemusí odehrát v jednom okamžiku).

Peníze zdaleka nemusí být nejlepším způsobem uchování hodnoty, ovšem alespoň část bohatství si lidé ve formě peněz drží stále, aby mohli okamžitě se svými prostředky manipulovat.

Ekonomická kalkulace – peníze jako společný jmenovatel, na který lze převést tak odlišné věci jako lidská práce, kapitálové vybavení, surovinové zdroje apod., umožňují porovnání ekonomických veličin, produkčním faktorů atd. Jakákoliv vyspělá ekonomika by byla bez peněz nemyslitelná.