V případě, že jste ve stádiu, kdy nepotřebujete žádnou půjčku, ale naopak hledáte možnosti zhodnocení svých peněz, tak jste se dostali na správné místo. Na těchto stránkách získáte základní přehled o možnostech investování finančních prostředků pro vysoký úrok. Pohodlně se usaďte a prozkoumávejte možnosti, které se vám naskýtají právě teď. Podle známého rčení: Začněte penězi dělat další peníze.

Nemovitosti

Nemovitosti jsou obecně považovány za velmi dobrou investici, ale při jejich výběru je třeba mít na paměti základní ekonomické pravidlo: ceny se odvíjejí především od poptávky, tedy kdy a za co jsme ochotni své finanční prostředky do nemovitostí vkládat – kupní cena vždy odráží situaci na trhu.

Prodávající se snaží počkat na chvíli, kdy bude cena nemovitosti nejvyšší, a kupující přesně naopak. Oba pak musí kalkulovat s odhadem, kdy ceny budou klesat / stoupat, a většinou vyhrává ten, kdo má lepší odhad a silnější nervy.

Sledujte úrokové sazby

Důležitým faktorem při spekulacích s nemovitostmi je aktuální výše úrokových sazeb a obecně dostupnost úvěrových prostředků, kterých kupující pravděpodobně využije. V době, kdy jsou úrokové sazby nízko, ceny nemovitostí značně stoupají, a proto je situace příznivá především těm, co mají zájem prodávat.

Při investicích do nemovitostí je nutné rozeznávat dva typy jejich cen: tržní a odhadní. Tržní cena se odvíjí od momentální nabídky a poptávky na trhu. Odhadní ceny se týkají oceňování majetku (někdy je používám též výraz úřední cena). Tyto dvě hodnoty se často hodně liší (úřední cena je vyšší než ta tržní).

V posledních letech se oblibě těší především stavební pozemky – nárůst jejich cen je v porovnání s nárůstem cen domů a bytů velmi výrazný a zároveň se nemusíte starat o údržbu domu a své nájemníky, což by bylo nevyhnutelně spojeno s nákupem bytového domu. Jen občas vás bude obtěžovat sečení trávy.

Jejich cena se liší podle druhu pozemku, stanoveného účelu využití a polohy (v blízkosti větších měst určitě bude pozemek výnosnější než na vesnici). Velkou výhodou je též vlastnit parcelu určené v nejbližší době k zastavění. Ve výhodnosti někde mezi domy a pozemky stojí garáže – poměr výnos / údržba je zde také zajímavý.

Ve větších městech jsou pozemky a starší domy vykupovány. Na jejich místě následně vznikají nové bytové domy.

Co zvýší cenu nemovitosti?

 • její nízké stáří
 • zateplení domu
 • kvalitní zdivo
 • atraktivnost lokality
 • pracovní příležitosti v okolí
 • životní prostředí
 • dostupnost veřejné dopravy
 • občanská vybavenost v okolí (nemocnice, kultura, školy,…)

Co sníží cenu nemovitosti?

 • vlhkost
 • vadná inženýrská síť
 • rizikové životní prostředí
 • blízkost silnice / průmyslové výrobny
 • umístění v záplavové oblasti

Nemovitostní fondy

Abyste mohli investovat do nemovitostí, nemusíte mít nutně na účtu miliony – velmi oblíbeným způsobem je zapojit se do nemovitostních fondů, k čemuž vám stačí už pár tisíc.

Nemovitostní fondy nakupují různé nemovitosti jako kancelářské budovy, logistické parky či nákupní centra, ze kterých jim (a potažmo i vám) plyne příjem v podobě nájmu, a také nemovitosti prodávají a vydělávají tak na zhodnocování v průběhu času.

Velkou výhodou nemovitostních fondu je též mnohem menší riziko prodělku – do jeho majetku totiž spadá celá řada nemovitostí v různých oblastech, nikoliv jen jedna nebo několik málo, jak by tomu bylo u jedné osoby. Při výběru fondu je ovšem nutné též rozlišit fondy nemovitostí a fondy nemovitostních ak­cií.

Ty druhé se totiž zabývají nákupem akcií firem, které jsou obchodovány na burze a jejichž oborem podnikání jsou nemovitosti. Zde pochází zisk ze zhodnocení akcií a vyplácených dividend.