V případě, že jste ve stádiu, kdy nepotřebujete žádnou půjčku, ale naopak hledáte možnosti zhodnocení svých peněz, tak jste se dostali na správné místo. Na těchto stránkách získáte základní přehled o možnostech investování finančních prostředků pro vysoký úrok. Pohodlně se usaďte a prozkoumávejte možnosti, které se vám naskýtají právě teď. Podle známého rčení: Začněte penězi dělat další peníze.

Akcie

Tužka a grafy

Akcie (angl. share) je cenný papír potvrzující, že jeho majitel vložil určitý kapitál do akciové společnosti a má tak různá práva (podílet se na zisku formou dividend, hlasovat na valné hromadě a podobně), přičemž za závazky společnosti ručí jen svým akciovým podílem.

S určitými akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů. Možnosti investování do nich jsou dnes prakticky neomezené – investor si může vybrat z širokého výběru investičních produktů, které se vzájemně liší především investičním horizontem a možným výnosem (samozřejmě spojeným s úměrným rizikem).

Investice v ČR

V České republice jsou těmi nejčastějšími cestami pro investice do akcií Burza cenných papírů v Praze (BCPP) nebo mimoburzovní systém RM-Systém (RM-S). Obecně platí, že pokud teprve začínáte a orientujete se na trhu, je nejlepší začínat s menšími částkami.

Samozřejmě je možné investovat do „jistých“ akcií, kde je riziko propadu ceny velmi malé, ovšem nedosáhnete příliš vysokého procentuálního zhodnocení.

S větším rizikem můžete z 10 tis. Kč za pár měsíců udělat 15, ale také 5, a proto je nutné trh studovat skutečně do hloubky. Existuje několik základních pravidel, které byste měli znát:

Volte zlatou střední cestu

Základní radou finančních poradců je diverzifikovat vaše portfolio – rozdělením investice předejdete tomu, že jediná chyba způsobí finanční katastrofu. Stejně tak je však nebezpečná přílišná šířka portfolia, protože když se začne něco kazit, můžete to lehce přehlédnout.

Sledujte dlouhodobé měřítko

Naprostá většina analytiků velkých burz se soustřeďuje na odhadnutí vývoje cen akcií v několika příštích čtvrtletích, ovšem o dlouhodobém vývoji firem příliš velký přehled nemají.

Tento přístup se jim díky rychlým nákupům a prodejům vyplácí, ale pokud neradi riskujete, měli byste se zaměřit spíše na dlouhodobé hledisko a uvažovat, jak si daná firma povede během let.

Vydělaná eura

Pozorujte kolísavost

Mezi laiky panuje představa, že kolísavost cen akcií značí také jejich rizikovost, ovšem tu je možno určit spíše z konkurence, obchodních sporů apod.

Kolísavost byste měli sledovat při obchodování především v krátkodobém hledisku – cena může být vymrštěna výrazně nad úroveň jejich vnitřní hodnoty, což je velmi vhodná situace pro prodej, nebo naopak může být stlačena velmi nízko, pak je dobré nakupovat.

Důležitější je hodnota než cena

O firmách, do kterých investujete, byste toho měli vědět co nejvíc, protože při investování do akcií je důležitá nejen cena a její vývoj, ale také hodnota akcií.

Obchodníci často znají přesnou cenu akcií, ale o jejich hodnotě nic nevědí – a přitom je to velmi důležité hledisko. Pokud cena akcie klesá, ale její vnitřní hodnota se nemění, pak je to velmi vhodná doba pro nákup.

Někdy je méně více

V běžném životě platí, že čím aktivněji k něčemu přistupujeme, tím lepší výnosy z dané činnosti máme. U obchodování s akciemi je někdy pravý opak pravdou – výnosy při každé transakci vždy spolehlivě užírají daně a poplatky, takže se vyplatí spíše jedna větší transakce než spousta malých.