V případě, že jste ve stádiu, kdy nepotřebujete žádnou půjčku, ale naopak hledáte možnosti zhodnocení svých peněz, tak jste se dostali na správné místo. Na těchto stránkách získáte základní přehled o možnostech investování finančních prostředků pro vysoký úrok. Pohodlně se usaďte a prozkoumávejte možnosti, které se vám naskýtají právě teď. Podle známého rčení: Začněte penězi dělat další peníze.

Podílové fondy

Podílový fond je v podstatě majetek, který je vlastněn podílníky vlastnící podílové listy (každému náleží určitá procentuelní část). Podílový fond není právnickou osobou a vytváří ho investiční společnosti po povolení Komise pro cenné papíry.

Daná investiční společnost se stará o majetek ve fondu ve prospěch svůj a podílníků. Jde v podstatě o sdružování peněžních prostředků všech investorů a jejich následné investování (správa) profesionálními manažery, kteří za vás provádí výběr cenných papírů.

Činnost investičních a podílových fondů upravuje zákon č. 248/1992 Sb., který se snaží v co největší míře ochraňovat všechny investory (podílníky).

Při propagaci fondů tak nesmí být použity zavádějící či dokonce nepravdivé informace, nesmí být zamlčovány důležité skutečnosti a jsou též stanoveny limity pro držení cenných papírů od jednoho subjektu v portfoliu fondu, aby se omezilo riziko ztrát.

Pokud máte zájem vložit své peníze do nějakého fondu, musíte si nejdříve vybrat jeho typ:

Akciové fondy – většinu svého portfolia investují tyto fondy do akcií, což znamená, že vývoj jejich kurzů je silně kolísavý a závisí na akciových trzích po celém světě. Pokud však svou investici necháte v akciovém fondu dostatečně dlouho, je velmi pravděpodobné, že bude výnosná.

Dluhopisové (obligační) fondy – prostředky jsou zde vloženy především do dluhopisů. Díky tomu jsou však nejvhodnější pro investice v období 1 – 3 roky.

Nemovitostní fondy – tyto fondy vydělávají nejen na zhodnocování nemovitostí v čase, ale také na nájmu.

Smíšené (balancované) fondy – u smíšených fondů je majetek rozdělen téměř všemi možnými směry – akcie, dluhopisy, nemovitosti atd. Jsou nejvhodnější pro velmi dlouhodobý horizont.

Fondy peněžního trhu – díky krátkodobým vkladům a termínovaným účtům u bank vykazují tyto fondy slušný stabilní výnos v krátkém období. Pro jejich vedení není také potřeba tolik profesionálních analýz, a proto je správa zpoplatněna nižší měrou než u předchozích typů fondů. Minimální doba pro uložení peněz se pohybuje okolo půl roku.

Indexové fondy – veškeré prostředky indexových fondů jsou vloženy do cenných papírů ve stejném poměru, jaké je složení indexů kapitálových trhů. Tyto fondy jsou historicky ověřené a patří k nejúspěšnějším.

Fondy fondů – portfolio těchto fondů se skládá z podílových listů řady jiných fondů, takže za přiměřenou cenu si můžete koupit podíly v celé další řadě fondů. Váš samostatný vstup do nich by vyžadoval mnohem větší investici, abyste je obsáhli všechny.

Konkrétní kritéria pro výběr fondu

  • zhodnocení investic
  • poplatky za správu
  • otevřenost, dostupnost informací
  • finanční zázemí
  • dlouhodobá stabilita
  • zkušenosti managementu
  • marketingová strategie
  • image fondu

Vstupujeme do fondu

Buďte informovaní – chtějte od fondu vědět informace o dosahovaných výsledcích, možných rizicích a dosahovaných výsledcích. Tyto údaje se snažte ověřovat i z jiných zdrojů.

Zkontrolujte si smlouvu – před uzavřením smlouvy o prodeji podílových listů si ji řádně zkontrolujte. Můžete ji uzavřít na prodejních místech daných fondů (případně se u svého investičního poradce). Po vložení peněz na účet fondu (se správným variabilním symbolem!) obdržíte podílové listy a v tu chvíli se oficiálně stáváte podílníkem.

Nebojte se dál investovat – nákup dalších podílových listů z fondu, jehož podílové listy již vlastníte, je velmi jednoduché. Již není třeba uzavírat další smlouvu, jen pošlete peníze na účet a za ně vám bude připsán odpovídající počet podílových listů. Jejich emise je neomezená a nezávislá na poptávce a nabídce.

Sledujte vývoj – přestože nemusíte kontrolovat své investice tolik, jako kdybyste nakupovali a prodávali vy sami, nenechte se uchlácholit. Kontrolujte své investice. U fondů je třeba sledovat především čisté obchodní jmění (NAV) a jeho procentuelní zhodnocení v čase. I při výrazném růstu však nečekejte nějaké přímé zisky (něco jako dividenda) – zisku dosáhnete, až když své podíly ve fondu prodáte.

V případě nepříznivého vývoje se nebojte prodávat (nemusí to být jen jinému zájemci, odkoupit podílové listy zpět může i samotný fond pouze na základě žádosti o odkoupení cenných papírů). Zajímavým marketingovým tahem může být přechod mezi fondy jedné investiční společnosti, protože pak není účtován žádný konverzní poplatek.

Výhody fondů Nevýhody fondů
Investice na míru Vázanost investic
Nízká rizikovost Nepojištění vkladů
Profesionalita vedení fondů Dlouhodobá záležitost
Daňové zvýhodnění Složité najít ideální fond
Dostupnost a jednoduchost  
Můžete kdykoliv nakupovat i prodávat