V případě, že jste ve stádiu, kdy nepotřebujete žádnou půjčku, ale naopak hledáte možnosti zhodnocení svých peněz, tak jste se dostali na správné místo. Na těchto stránkách získáte základní přehled o možnostech investování finančních prostředků pro vysoký úrok. Pohodlně se usaďte a prozkoumávejte možnosti, které se vám naskýtají právě teď. Podle známého rčení: Začněte penězi dělat další peníze.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je v podstatě způsob, jak investovat do své budoucnosti – s předstihem si zabezpečit do důchodu doplňkovou výši příjmů ve výši dle vlastní volby.

Takováto dlouhodobá spoření jsou výhodná nejen pro samotné klienty, ale i pro celou naši ekonomiku. Vzhledem k nízkým důchodům nyní i z dlouhodobého hlediska je penzijní připojištění velmi výhodné, abyste se nemuseli spoléhat pouze na státní systém důchodového zabezpečení.

Připojistit se může každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, ovšem zároveň můžete být klienty pouze jednoho fondu.

Stát na toto připojištění vyplácí všem účastníkům státní příspěvky – jejich výše se pohybuje od 50 do 150 Kč a závisí na vašich měsíčních splátkách. Další výhodou mohou být daňové plevy, pokud vaše měsíční příspěvky přesahují 500 Kč.

Penzijní fondy rozeznávají několik typů penzí (informujte se při uzavírání smlouvy!) a začnou vám platit hned při splnění určitých podmínek. Místo postupného vyplácení můžete také požádat o jednorázové vyrovnání.

Pokud chcete své penzijní připojištění ukončit ještě před vznikem nějakého práva na penzi, můžete požádat o vyplacení odbytného (na to máte právo po alespoň 12 měsících placení příspěvků).

Všechny prostředky, které do penzijních fondů klienti vkládají jsou spravovány dle určitých pravidel v souladu se zákonem.

Fond je investuje do podílových listů a akcií (max. 25 % prostředků), účtů u bank (bez limitu, maximálně však 10 % u jedné banky), nemovitostí a movitých věcí (max. 5 %), hypotečních a zástavních listů (bez limitu) a státních i soukromých dluhopisů (bez limitu).

Hospodaření všech fondů podléhá státnímu dozoru. Výše výnosů se pohybuje kolem 3 až 5 % za rok.