V případě, že jste ve stádiu, kdy nepotřebujete žádnou půjčku, ale naopak hledáte možnosti zhodnocení svých peněz, tak jste se dostali na správné místo. Na těchto stránkách získáte základní přehled o možnostech investování finančních prostředků pro vysoký úrok. Pohodlně se usaďte a prozkoumávejte možnosti, které se vám naskýtají právě teď. Podle známého rčení: Začněte penězi dělat další peníze.

Stavební spoření

Stavební spoření je primárně určeno k financování bydlení (koupě bytu, stavba bytu), ovšem vzhledem k jeho větší výhodnosti v porovnání s ostatními bezrizikovými bankovními finančními produkty je velmi oblíbené.

Standardní výše úroku kolem 2 % p.a. není nic skvělého, ovšem společně se státní podporou, která činí 15 % z výše vkladu za rok můžete dosáhnout zúročení až 6 % p.a. Úrokové výnosy jsou zcela osvobozeny od daně.

Po 6 letech (minimum, abyste dostali státní podporu) spoření můžete své úspory použít nejen na bydlení – nejste nijak limitování, a proto je můžete investovat do čehokoliv.

Pokud přece jen o bydlení uvažujete, tak systém stavebního spoření navíc ještě poskytuje možnost velmi výhodných úvěrů (úroky za ně jsou odečitatelné z daní).

Každý zájemce o založení stavebního spoření musí nejdříve uzavřít smlouvu, která se sepisuje na určitou cílovou částku. Po zaplacení poplatku za uzavření smlouvy můžete začít spořit.

V tomto období na svůj účet v pravidelných (měsíčně, půlročně, ročně, …) nebo nepravidelných intervalech ukládáte smluvené částky a ty jsou úročeny úrokovou sazbou z vkladů. Státní podpora je připisována jednou ročně.